Стратегически партньорства

Сдружение „Асоциация Докосни Дъгата“ в  изпълнението на проект № 2020-2-BG01-KA205-079354 „Умни в образованието, активни в спорта“ /“Smart in education and active in sport“/, финансиран по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“.

Проектът е със срок на изпълнение 24 месеца и е в посока насърчаване на ефективна и иновативна педагогика, насърчаване на подхода STE(A)M в образованието, чрез преподаване в контекста на спорта и междукултурното многообразие.

Проектът „Умни в образованието, активни в спорта“  работи с младежи на възраст от 14 до 19 години, които са в училищен период и им предстои основна реализация в живота, базирана на знания и придобити компетенции.

С участието на партньорите от България, Румъния, Сърбия и Испания направихме първите работни срещи като с тях обсъдихме работата по проекта и  възможността на организациите да развиват и укрепват мрежи, да повишават капацитета си за работа на транснационално ниво, да споделят и да противопоставят идеи, практики и методи.

Същевременно проектът  насърчава прилагането на всеобхватен и иновативен подход към преподаването и изучаването чрез използването на нови технологии и включването на лица лидери или модели на подражание – спортисти , футболисти заедно с преподавателите от училищата.

август 22, 2021

0 responses on "Стратегически партньорства"

Leave a Message

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Smart in education, active in sport © 2021 All rights reserved.